Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 13 มกราคม 2558 ยินดีต้อนรับ คณะครูโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา จ.นครปฐม มาศึกษาดูงาน   
วันที่ : 7 มกราคม 2558 ส่งมอบของขวัญพร้อมสวัสดีปีใหม่ 2558   
วันที่ : 30 ธันวาคม 2557 กิจกรรมงานกีฬาสี   
วันที่ : 24-25 พฤศจิกายน 2557 งานกีฬา สระบุรีเกมส์ ครั้งที่๑๒   
วันที่ : 15 ธันวาคม 2557 กิจกรรม "โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" รุ่นที่ ๑   
วันที่ : 11 ธันวาคม 2557 พิธีมอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557   
วันที่ : 5 ธันวาคม 2557 จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวาคม   
วันที่ : 5 ธันวาคม 2557 พิธีถวายพระพรเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
วันที่ : 4 ธันวาคม 2557 กิจกรรมงานวันชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
วันที่ : 27-29 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.1-3   
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2557 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ   
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2557 ท่านผู้อำนวยการสมบัติ เขม้นเขตรการ มอบเกียรติบัตร การแข่งขันกระทงลอย   
วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2557 ท่านผู้อำนวยการสมบัติ เขม้นเขตรการ พบนักเรียนหน้าเสาธง   
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2557 ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ สมบัติ เขม้นเขตรการ   
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2557 ประมวลภาพ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557