Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติด   
วันที่ : 26 มิถุนายน 2560 วันสุนทรภู่   
วันที่ : 20 มิถุนายน 2560 โครงการเยาวชนไทย หัวใจสะอาด "เยาวชนหัวใจสีขาว"   
วันที่ : 16-17 มิถุนายน 2560 ค่ายอบรมคุณธรรม ประจำปี 2560 รอบที่ 2   
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2560 ค่ายอบรมคุณธรรม ประจำปี2560 รอบที่ 1   
วันที่ : 8 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560   
วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก   
วันที่ : 4 มิถุนายน 2560 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.6/5   
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร Obecmail.org   
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1,ม.4   
วันที่ : 9 พฤษภาคม 2560 ฉีดพ่นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก่อนเปิดเทอม   
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม   
วันที่ : 10 เมษายน 2560 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 พร้อมรับมอบตัวนักเรียน   
วันที่ : 8 เมษายน 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สอบเพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐาน