Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 18 กันยายน 2558 งานเกษียณ ประจำปี 2558   
วันที่ : 18 กันยายน 2558 งานมุฑิตาจิต ประจำปี 2558   
วันที่ : 9 กันยายน 2558 มอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว.   
วันที่ : 4 กันยายน 2558 พิธีมอบทุนการศึกษาและมอบเงินอุดหนุน   
วันที่ : 26-28 สิงหาคม 2558 ศึกษาดูงานโรงเรียนดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   
วันที่ : 14 สิงหาคม 2558 ยินดีต้อนรับคุณครูสาโรช โฉมวัฒนา   
วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 การนิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพภายใน   
วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   
วันที่ : 12 สิงหาคม 2558 ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
วันที่ : 11 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2558.   
วันที่ : 11 สิงหาคม 2558 กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558   
วันที่ : 11 สิงหาคม 2558 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558   
วันที่ : 9-10 สิงหาคม 2558 ฝึกอบรม”โครงการเยาวชนไทยใจเดียวกัน” รุ่นที่ 2   
วันที่ : 7 สิงหาคม 2558 อบรม โครงการ หยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น STOP TEEN MOM ประจำปี 2558   
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2558 แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558