Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมขยายเครือข่าย นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)   
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 ผอ. ร่วมเป็นวิทยากร จิตอาสา บรรยายแก่ สพป.1   
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบ้านหมอ มาอำนวยความสะดวกด้านจราจร   
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2562 ร่วมพิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 ร่วมกิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกป่าตามโครงการ “ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”   
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรม "พระธรรมทูตสัญจร"   
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562 ชนะเลิศ สวดมนต์ วันเข้าพรรษา 2562   
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา   
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562   
วันที่ : 15 กรกฏาคม 2562 ร่วมพิธี เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562   
วันที่ : 15 กรกฏาคม 2562 ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล   
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากรหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดสระบุรี "เสมาสระบุรีเกมส์ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2562   
วันที่ : 5 กรกฏาคม 2562 ดูงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562