Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 5 สิงหาคม 2557 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ   
วันที่ : 4 สิงหาคม 2557 ประมวลภาพบรรยากาศ คณะครูและนักเรียนรอรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   
วันที่ : 4 สิงหาคม 2557 กิจกรรม Project Work Workshop to promote English Language Learning   
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ   
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2557 พระธรรมฑูต มาบรรยายธรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2557 พิธีเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"   
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา 2557   
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2557 โครงการครู 5นาที   
วันที่ : 7 กรกฎาคม 2557 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557   
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2557 พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   
วันที่ : 26 มิถุนายน 2557 กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2557   
วันที่ : 26 มิถุนายน 2557 กิจกรรม “สดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2557   
วันที่ : 26-27 มิถุนายน 2557 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น   
วันที่ : 24 มิถุนายน 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ "The strategy of edutainment in teaching"   
วันที่ : 18 มิถุนายน 2557 งานการแข่งขันทักษะภาษาไทย