Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2557 ประมวลภาพ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   
วันที่ : 22 กันยายน 2557 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์   
วันที่ : 22 กันยายน 2557 ศึกษาดูงานโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่   
วันที่ : 22 กันยายน 2557 พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต   
วันที่ : 22 กันยายน 2557 ประมวลภาพกิจกรรมงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ   
วันที่ : 19 กันยายน 2557 งานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2557   
วันที่ : 18 กันยายน 2557 ครูอุบลรัตน์ หินอ่อน มอบเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ให้แก่โรงเรียน   
วันที่ : 14 กันยายน 2557 กิจกรรม English Camp 2014   
วันที่ : 1 กันยายน 2557 รับทุนสงเคราะห์ จังหวัดสระบุรี   
วันที่ : 27 สิงหาคม 2557 รับรางวัลจากการประกวดคำขวัญการออมของธนาคารโรงเรียน   
วันที่ : 27 สิงหาคม 2557 รับรางวัลของกิจกรรมงานวันวิทยาศาตร์   
วันที่ : 19 สิงหาคม 2557 ตรวจสุขภาพช่องปากให้นักเรียนม.ต้น   
วันที่ : 19 สิงหาคม 2557 มองรางวัลสำหรับกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน   
วันที่ : 15 สิงหาคม 2557 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์&สัปดาห์อาเซียน   
วันที่ : 15 สิงหาคม 2557 พิธีราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว