Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 28 มกราคม 2559 แนะแนวการศึกษาต่อ และเส้นทางสู่สายอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6   
วันที่ : 25 มกราคม 2559 ทัศนศึกษา ปลูกป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม   
วันที่ : 27 มกราคม 2559 มอบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุให้นักเรียน   
วันที่ : 25 มกราคม 2559 ทัศนศึกษา ม.2 ตามรอยประวัติศาสตร์ ไหว้พระอยุธยา   
วันที่ : 20 มกราคม 2559 มอบรางวัลงาน International Day   
วันที่ : 16 มกราคม 2559 กิจกรรมวันครู ประจำปี 2559   
วันที่ : 15 มกราคม 2559 กิจกรรม "แย้มจันทร์ ส่องดาว" กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.   
วันที่ : 13-15 มกราคม 2559 งานกีฬา สระบุรีเกมส์ ครั้งที่ 13   
วันที่ : 30 ธันวาคม 2558 งานกีฬาภายในคณะสี ประจำปี 2558   
วันที่ : 29 ธันวาคม 2558 รับรางวัลธนาคารออมสินโครงการส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน   
วันที่ : 25 ธันวาคม 2558 กิจกรรมงาน International Day   
วันที่ : 24 ธันวาคม 2558 ศิษย์เก่า พ.ก. มอบทุนการศึกษาให้น้องๆศิษย์ปัจจุบัน   
วันที่ : 18 ธันวาคม 2558 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข   
วันที่ : 17 ธันวาคม 2558 พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี   
วันที่ : 16 ธันวาคม 2558 เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ