Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 27-29 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.1-3   
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2557 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ   
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2557 ท่านผู้อำนวยการสมบัติ เขม้นเขตรการ มอบเกียรติบัตร การแข่งขันกระทงลอย   
วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2557 ท่านผู้อำนวยการสมบัติ เขม้นเขตรการ พบนักเรียนหน้าเสาธง   
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2557 ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ สมบัติ เขม้นเขตรการ   
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2557 ประมวลภาพ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   
วันที่ : 22 กันยายน 2557 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์   
วันที่ : 22 กันยายน 2557 ศึกษาดูงานโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่   
วันที่ : 22 กันยายน 2557 พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต   
วันที่ : 22 กันยายน 2557 ประมวลภาพกิจกรรมงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ   
วันที่ : 19 กันยายน 2557 งานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2557   
วันที่ : 18 กันยายน 2557 ครูอุบลรัตน์ หินอ่อน มอบเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ให้แก่โรงเรียน   
วันที่ : 14 กันยายน 2557 กิจกรรม English Camp 2014   
วันที่ : 1 กันยายน 2557 รับทุนสงเคราะห์ จังหวัดสระบุรี   
วันที่ : 27 สิงหาคม 2557 รับรางวัลจากการประกวดคำขวัญการออมของธนาคารโรงเรียน