Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 11 ธันวาคม 2558 ขอแสดงความยินดีกับครูเก่ง สุกมล ไกรวารีย์   
วันที่ : 5 ธันวาคม 2558 ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในหลวง เนื่องในวันที่ 5 ธันวามหาราช   
วันที่ : 5 ธันวาคม 2558 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ภาคเช้า   
วันที่ : 4 ธันวาคม 2558 กิจกรรมงานวันชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
วันที่ : 4 ธันวาคม 2558 กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ   
วันที่ : 2 ธันวาคม 2558 แข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง   
วันที่ : 1 ธันวาคม 2558 สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558   
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.4   
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2558   
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6   
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558 การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่65 ปีการศึกษา 2558   
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2558 ประชุมผู้ปกครอง,พบครูที่ปรึกษาและมีประชุมผู้ปกครองเครือข่าย   
วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหารและครู รร สังขะ ศึกษาดูงานโรงเรียน   
วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2558 ธนาคารออมสิน สาขาบ้านหมอ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน   
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2558 ยินดีต้อนรับ ครูเพียงใจ คำพู มาบรรจุใหม่