Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 19 กันยายน 2559 งานเกษียณราชการครู ประจำปี 2559   
วันที่ : 16 กันยายน 2559 มุฑิตาจิตครูเกษียณ "วันวาร ณ บ้านที่ภูมิใจ สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ"   
วันที่ : 2 กันยายน 2559 รับเกียรติบัตรพร้อมรางวัลในการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว   
วันที่ : 31 สิงหาคม 2559 รองผอ.สพม.4 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"   
วันที่ : 31 สิงหาคม 2559 มอบเกียรติบัตร ร้องเพลง ในวันแม่แห่งชาติ.   
วันที่ : 27 สิงหาคม 2559 อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายสหวิทยาเขตเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
วันที่ : 26 สิงหาคม 2559 อบรมคุณธรรม จริยธรรม "สู่จุดหมายที่ปลายฝัน"   
วันที่ : 24 สิงหาคม 2559 การสอบแข่งขันคิดเลขเร็วภายในสถานศึกษา   
วันที่ : 18 สิงหาคม 2559 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
วันที่ : 11 สิงหาคม 2559 กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ   
วันที่ : 4 สิงหาคม 2559 เดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ   
วันที่ : 4 สิงหาคม 2559 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย   
วันที่ : 1 สิงหาคม 2559 เผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา โดยพระธรรมทูต   
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2559 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ   
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2559 วันภาษาไทยแห่งชาติ