Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2558 ยินดีต้อนรับ ครูเพียงใจ คำพู มาบรรจุใหม่   
วันที่ : 30 ตุลาคม 2558 ฉีดพ่นกำจัดยุง@งานอนามัยโรงเรียน   
วันที่ : 29 ตุลาคม 2558 ไป..ขอให้โชคดี มา..ยินต้อนรับ   
วันที่ : 6 ตุลาคม 2558 กิจกรรม Stop Teen Mom   
วันที่ : 3 ตุลาคม 2558 กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทย   
วันที่ : 2 ตุลาคม 2558 English Camp 2015   
วันที่ : 18 กันยายน 2558 งานเกษียณ ประจำปี 2558   
วันที่ : 18 กันยายน 2558 งานมุฑิตาจิต ประจำปี 2558   
วันที่ : 9 กันยายน 2558 มอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว.   
วันที่ : 4 กันยายน 2558 พิธีมอบทุนการศึกษาและมอบเงินอุดหนุน   
วันที่ : 26-28 สิงหาคม 2558 ศึกษาดูงานโรงเรียนดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   
วันที่ : 14 สิงหาคม 2558 ยินดีต้อนรับคุณครูสาโรช โฉมวัฒนา   
วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 การนิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพภายใน   
วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   
วันที่ : 12 สิงหาคม 2558 ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ