Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 8 - 9 เมษายน 2558 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558   
วันที่ : 31 มีนาคม 2558 ภาพพิธีจบหลักสูตรชั้น ม.3 ม.6 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"   
วันที่ : 18 มีนาคม 2558 อบรม ครูที่ปรึกษากับการป้องกันและแก้ไขปัญหามีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2558 รับเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ระดับภาค ระดับชาติ   
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตรวจน้ำดื่มโรงเรียน   
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2558 หยดโฮมิโอพาธีย์ ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไข้เลือดออกค่ะ   
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2558 ทัศนศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ม.2   
วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2558 งานนิทรรศการเชิงวิชาการ พัฒนานุกูลนิทัศน์ ๕๘   
วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2558 ทัศนศึกษา ม.3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)   
วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2558 รางวัลสำหรับนักออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557   
วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2558 บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อย   
วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2558 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ม.2   
วันที่ : 23 มกราคม 2558 ทัศนศึกษาทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ วัดถ้ำเสือ ม.ปลาย   
วันที่ : 16 มกราคม 2558 กิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ   
วันที่ : 13 มกราคม 2558 ยินดีต้อนรับ คณะครูโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา จ.นครปฐม มาศึกษาดูงาน