Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 29 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมอวยพรปีใหม่   
วันที่ : 28 ธันวาคม 2559 วงดนตรีลูกทุ่ง @ มหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน"   
วันที่ : 22 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ปี 2559   
วันที่ : 22-23 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 ปี 2559   
วันที่ : 22-24 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ปี 2559   
วันที่ : 16-18 ธันวาคม 2559 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข   
วันที่ : 20 ธันวาคม 2559 นิเทศฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน   
วันที่ : 8-11 ธันวาคม 2559 ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ   
วันที่ : ุ6 ธันวาคม 2559 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9   
วันที่ : ุ6 ธันวาคม 2559 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลพ่อของแผ่นดิน   
วันที่ : 5 ธันวาคม 2559 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ที่บริเวณโดมหน้าอำเภอบ้านหมอ   
วันที่ : 1 ธันวาคม 2559 ครูบังอร อยู่เจริญ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน   
วันที่ : 29-30 พฤศจิกายน 2559 อบรมแกนนำการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นและครอบครัว   
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2559 อบรมโครงการขับขี่ปลอยภัยเสริมสร้างวินัยจราจร   
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2559 ถวายราชสดุดี ประจำปี 2559