Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 26 มิถุนายน 2557 กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2557   
วันที่ : 26 มิถุนายน 2557 กิจกรรม “สดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2557   
วันที่ : 26-27 มิถุนายน 2557 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น   
วันที่ : 24 มิถุนายน 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ "The strategy of edutainment in teaching"   
วันที่ : 18 มิถุนายน 2557 งานการแข่งขันทักษะภาษาไทย   
วันที่ : 13-14 , 20-21 มิถุนายน 2557 อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม.๑ ม.๔   
วันที่ : 12 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2557   
วันที่ : 11 มิถุนายน 2557 ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล" (ส.บ.7) รุ่น 10 ได้มอบทุนการศึกษา   
วันที่ : 6 มิถุนายน 2557 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธมน แสนหาญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ม.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
วันที่ : 20 พฤษภาคม 2557 ปฐมนิเทศนักเรียนม. 6 ช่างอุตสาหกรรมก่อนออกฝึกงาน   
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2557 พิธีเปิดอาคารหลังคาคลุมลาน คสล.และงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา   
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2557 ต้อนรับเปิดเทอมวันแรกเข้ารั้ว พ.ก. ปีการศึกษา 2557   
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมงานวันปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4   
วันที่ : 9 พฤษภาคม 2557 อบรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับครูภาษาไทย