Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2558 รับเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ระดับภาค ระดับชาติ   
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตรวจน้ำดื่มโรงเรียน   
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2558 หยดโฮมิโอพาธีย์ ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไข้เลือดออกค่ะ   
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2558 ทัศนศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ม.2   
วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2558 งานนิทรรศการเชิงวิชาการ พัฒนานุกูลนิทัศน์ ๕๘   
วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2558 ทัศนศึกษา ม.3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)   
วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2558 รางวัลสำหรับนักออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557   
วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2558 บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อย   
วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2558 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ม.2   
วันที่ : 23 มกราคม 2558 ทัศนศึกษาทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ วัดถ้ำเสือ ม.ปลาย   
วันที่ : 16 มกราคม 2558 กิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ   
วันที่ : 13 มกราคม 2558 ยินดีต้อนรับ คณะครูโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา จ.นครปฐม มาศึกษาดูงาน   
วันที่ : 7 มกราคม 2558 ส่งมอบของขวัญพร้อมสวัสดีปีใหม่ 2558   
วันที่ : 30 ธันวาคม 2557 กิจกรรมงานกีฬาสี   
วันที่ : 24-25 พฤศจิกายน 2557 งานกีฬา สระบุรีเกมส์ ครั้งที่๑๒