Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558 การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่65 ปีการศึกษา 2558   
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2558 ประชุมผู้ปกครอง,พบครูที่ปรึกษาและมีประชุมผู้ปกครองเครือข่าย   
วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหารและครู รร สังขะ ศึกษาดูงานโรงเรียน   
วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2558 ธนาคารออมสิน สาขาบ้านหมอ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน   
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2558 ยินดีต้อนรับ ครูเพียงใจ คำพู มาบรรจุใหม่   
วันที่ : 30 ตุลาคม 2558 ฉีดพ่นกำจัดยุง@งานอนามัยโรงเรียน   
วันที่ : 29 ตุลาคม 2558 ไป..ขอให้โชคดี มา..ยินต้อนรับ   
วันที่ : 6 ตุลาคม 2558 กิจกรรม Stop Teen Mom   
วันที่ : 3 ตุลาคม 2558 กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทย   
วันที่ : 2 ตุลาคม 2558 English Camp 2015   
วันที่ : 18 กันยายน 2558 งานเกษียณ ประจำปี 2558   
วันที่ : 18 กันยายน 2558 งานมุฑิตาจิต ประจำปี 2558   
วันที่ : 9 กันยายน 2558 มอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว.   
วันที่ : 4 กันยายน 2558 พิธีมอบทุนการศึกษาและมอบเงินอุดหนุน   
วันที่ : 26-28 สิงหาคม 2558 ศึกษาดูงานโรงเรียนดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่