Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 19 กันยายน 2557 งานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2557   
วันที่ : 18 กันยายน 2557 ครูอุบลรัตน์ หินอ่อน มอบเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ให้แก่โรงเรียน   
วันที่ : 14 กันยายน 2557 กิจกรรม English Camp 2014   
วันที่ : 1 กันยายน 2557 รับทุนสงเคราะห์ จังหวัดสระบุรี   
วันที่ : 27 สิงหาคม 2557 รับรางวัลจากการประกวดคำขวัญการออมของธนาคารโรงเรียน   
วันที่ : 27 สิงหาคม 2557 รับรางวัลของกิจกรรมงานวันวิทยาศาตร์   
วันที่ : 19 สิงหาคม 2557 ตรวจสุขภาพช่องปากให้นักเรียนม.ต้น   
วันที่ : 19 สิงหาคม 2557 มองรางวัลสำหรับกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน   
วันที่ : 15 สิงหาคม 2557 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์&สัปดาห์อาเซียน   
วันที่ : 15 สิงหาคม 2557 พิธีราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว   
วันที่ : 12 สิงหาคม 2557 คณะครูร่วมงานสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   
วันที่ : 8 สิงหาคม 2557 ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
วันที่ : 4-8 สิงหาคม 2557 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด   
วันที่ : 5 สิงหาคม 2557 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ   
วันที่ : 4 สิงหาคม 2557 ประมวลภาพบรรยากาศ คณะครูและนักเรียนรอรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี