Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 14 มกราคม 2562 มอบทุนปัจจัยพื้นฐานประจำปี 2561   
วันที่ : 10 มกราคม 2562 ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
วันที่ : 8 มกราคม 2562 ร่วมแสดงความยินดีกับการย้ายเข้ารับตำแหน่งของผู้อำนวยการ   
วันที่ : 8 มกราคม 2562 ยินดีต้อนรับคุณครูสุทธิดา ไชยคำ มาบรรจุใหม่   
วันที่ : 4 มกราคม 2561 เรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตร   
วันที่ : 3-5 มกราคม 2562 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่   
วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี   
วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 รับรางวัล โครงการธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561   
วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะสี บ้านหมอเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 25 ธันวาคม 2561 การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD   
วันที่ : 24 ธันวาคม 2561 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904   
วันที่ : 23 ธันวาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 22 ธันวาคม 2561 ร่วมเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ   
วันที่ : 20 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมอบรมสัมมนา "ห้องเรียนคุณธรร รักษ์ศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ   
วันที่ : 21 ธันวาคม 2561 ประชุมรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงิน อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ