Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 7-8 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 7 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก ศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69   
วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ "กิจกรรมแอโรบิค "   
วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"   
วันที่ : 5 ธันวาคม 2562 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2562   
วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 ผอ. เข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติงานของ วิทยากรจิตอาสาหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 กลุ่ม 6 B   
วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 ร่วมเดินทางส่ง คุณครูสุกิตติมา หอมยามเย็น ในโอกาสที่ได้บรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู   
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 รตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 ผอ.เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562   
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒   
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 ผอ.เข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติงานของ วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61   
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 รับมอบถังขยะเปียกจากปลัดอาวุโส อำเภอบ้านหมอ   
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน บริษัท SFCG บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด ประจำปี 2562   
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูสุกิตติมา หอมยามเย็น ในโอกาสที่ได้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู   
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายดุลชิตร์ มงคล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย