Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล" ครั้งที่ 4/2562   
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 คณะศิษย์เก่า พ.ก. มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"   
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมพิธี "วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า" ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี   
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2562   
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2562 ส่งนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 ผอ.เข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติงานของ วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61   
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 ผอ.ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์"   
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "Oxford Global Skills"   
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562 ข้าร่วมโครงการ PIM Open House ครั้งที่ 96 อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านการศึกษากับแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต   
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายอดุลย์ ต้นคำ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม   
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายสำราญ ซื่อตรง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา   
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562   
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทง จากวัสดุธรรมชาติ และแต่งกายด้วยชุดไทยหลากหลายสีสัน ร่วมเดินขบวนสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562   
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 จัดทอดกฐิน ณ วัดบ้านหมอ   
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3