Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 21-28 สิงหาคม 2561 ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้นักเรียน ประจำปี 2561   
วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประจำปี 2561   
วันที่ : 22 สิงหาคม 2561 แข่งขันทักษะทางวิชาการภายในสถานศึกษา (แข่งขันคิดเลขเร็ว)   
วันที่ : 18 สิงหาคม 2561 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคและเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561   
วันที่ : 17 สิงหาคม 2561 วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ภาษาไทยล้ำค่า พัฒนาสู่อาเซียน   
วันที่ : 12 สิงหาคม 2561 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล   
วันที่ : 12 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา   
วันที่ : 9-10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 แข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561   
วันที่ : 9 สิงหาคม 2561 แข่งขันวันวิทย์ อพวช.   
วันที่ : 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา   
วันที่ : 10 สิงหาคม 2561 ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ   
วันที่ : 9 สิงหาคม 2561 พิธีส่งมอบโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA   
วันที่ : 9 สิงหาคม 2561 อบรมโครงการโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2561   
วันที่ : 9 สิงหาคม 2561 กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดพุง ลดโรค   
วันที่ : 8 สิงหาคม 2561 โครงการบ้านหมอวัยใส ใส่ใจสุขภาพ