Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมโครงการติวเพื่อเตรียมสอบ GAT ภาษาไทย   
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2562 คณะครูร่วมงาน และ เจ้าภาพฯ บริจาคพัดลม   
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่งครูผู้ช่วย   
วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 เข้ารับรางวัล ธนาคารโรงเรียนต้นแบบประจำปี 2561 และ รางวัลธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง Virtual School Bank ดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติประจำปี 2562   
วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 ทำความสะอาด เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562   
วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)   
วันที่ : 24-26 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)   
วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 งานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่ากลุ่ม "เพื่อนพัฒน์" ในการนี้คณะศิษย์เก่าได้มอบทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียน   
วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 ร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 ร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)