Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 23 ตุลาคม 2562 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช"   
วันที่ : 23 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2562   
วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
วันที่ : 20 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2562 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย)   
วันที่ : 13 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
วันที่ : 6 ตุลาคม 2562 เข้าร่วม การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 กิจกรรมรายงานผลการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย   
วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยสถานศึกษาเป็นฐาน บริการข้อมูลทางวิชาการ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"   
วันที่ : 29 กันยายน 2562 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน   
วันที่ : 27-29 กันยายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรมเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 26 กันยายน 2562 เข้าร่วมการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562   
วันที่ : 23 กันยายน 2562 เข้าร่วมพิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ   
วันที่ : 20 กันยายน 2562 กิจกรรมอ่านสารสันติภาพ   
วันที่ : 20 กันยายน 2562 มอบเกียรติบัตร "Miss Lady Finger 2019"