Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 รับมอบทุนการศึกษา นายกเหล่าสภากาชาดจังหวัดสระบุรี   
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพ   
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา   
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทัศนศึกษา ม.2   
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทัศนศึกษา ม.ปลาย   
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทัศนศึกษา ม.3   
วันที่ : 28-30 มค.2562 ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา "สระบุรีเกมส์ครั้งที่ (4)   
วันที่ : 28 มกราคม 2562 กิจกรรม "พี่พบน้อง"   
วันที่ : 25 มกราคม 2562 บรรยาย เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"   
วันที่ : 25 มกราคม 2562 จัดกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว   
วันที่ : 25 มกราคม 2562 ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"   
วันที่ : 24 มกราคม 2562 ติว O-Net ภาษาไทย   
วันที่ : 22 มกราคม 2562 รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
วันที่ : 21 มกราคม 2562 นายอำเภอบ้านหมอเยี่ยมและมองถุงยังชีพนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี