Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 4 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2561   
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 รับมอบนมถั่วเหลืองแลคตาซอย   
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 กิจกรรมส่งเสริม แก้ไขระเบียบวินัยนักเรียน   
วันที่ : 2 สิงหาคม 2561 หยดโฮมีโอพาธีย์ ครั้งที่ 1/61   
วันที่ : 2 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2561   
วันที่ : 1 สิงหาคม 2561 ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน การเรียนรู้นอกห้องเรียน   
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล   
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 ร่วมส่งผู้กำกับลูกเสือ และ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วม งานเฉลิมพระเกียรติ   
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561   
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 66 พรรษา   
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561   
วันที่ : 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเยาวชนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน   
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2561 ยินดีต้อนรับครูใหม่ ครูพิชญ์นรี ชิดสูงเนิน