• 036-202106
  • admin.banmo@banmoh.ac.th
  • โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 242 ม.12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
Blog
“พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567”

“พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567”

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567
โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” นำโดย นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะรองผู้บริหาร นางสาวพิมลพรรณ บุญคง และ นางสาววรัญญา ปานทอง คณะครูขึ้นรับพานไหว้ครู ดอกไม้ จากนักเรียน นำโดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนได้จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567” ทั้งนี้เป็นการอนุรักษ์ซึ่งประเพณีอันดีงาม เชิดชูเกียรติแก่คุณครูผู้สร้าง เสียสละในการทำงานวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝั่งคุณธรรมด้านความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ อีกทั้งมีการมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า พ.ก. รุ่น 11

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *